Phật giáo & Tuổi trẻ

Không khí Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 tại Thái Bình

(PSMB) Phật đản năm nay có một ý nghĩa đặc biệt đối với Tăng Ni Phật tử cả nước nói...

Hai Phật tử hằng thuận tại chùa Từ Xuyên

Là bậc là cha mẹ, ai cũng mong muốn con cái mình được nên người, học hành thành đạt, nên...

Trang