Thông Báo

Tiểu sử Cố NT.Thích Đàm Lưu vừa viên tịch (1927 – 2020)

(PSMB) Di ảnh Cố Ni trưởng Thích Đàm Lưu Thân thế: Ni trưởng Thích Đàm Lưu, đạo hiệu: Tinh Cần....

Thái Bình: SC.Thích Đàm Tường vừa viên tịch

Cáo phó do ĐĐ.Thích Thanh Vượng, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG huyện Kiến Xương cho hay: SC.Thích Đàm...

Trang