Từ thiện

Các đơn vị thăm hỏi bệnh nhân, tặng cơm từ thiện

Chùa Từ Xuyên phát cơm cho hơn 200 bệnh nhân: Sáng nay 15-10 vừa qua, được sự chỉ đạo của...

Lòng nhân ái của Đại đức Thích Thanh Ấu

Về xã Thái Thuần (Thái Thụy) hỏi Đại đức Thích Thanh Ấu, trụ trì chùa Kinh Văn ai cũng biết....

Trang