Tết Giáp Ngọ tại chùa Huê Nghiêm – Quận 2

Album hình ảnh khác: