Liên hệ

Chùa Thánh Long _ Trụ Sở Tỉnh Hội Phật Giáo Thái Bình

Địa chỉ: Đường Lê Đại Hành, P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình