Thông Báo / Sở Nội vụ tỉnh thông báo ý kiến về khóa an cư kết hạ trong tình hình hiện nay

Ngày 30-6 vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình đã có ý kiến đề nghị tại Công văn số: 4271/SNV-BTG về phản hồi Văn bản số: 27/KH-BTS, ngày 05-6-2021 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (BTS GHPGVN) tỉnh Thái Bình về kế hoạch tổ chức Khóa An cư kết hạ Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021 tại 6 điểm trường hạ trong tỉnh trong tình hình dịch Covid -19 hiện nay.

Theo đó, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Thái Bình nói riêng hiện nay có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của nhân dân. Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Công văn số 640/TGCP- PG ngày 30/5/2021 của Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2231/UBND-NC ngày 02/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; sau khi trao đổi với các ngành chức năng của tỉnh và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương; Sở Nội vụ đề nghị BTS GHPGVN tỉnh như sau:

  1. Tổ chức Khóa An cư kiết hạ với hình thức, nội dung phù hợp, đúng với truyền thống Phật giáo và quy định của pháp luật trong công tác phòng chống dịch Covid – 19; thực hiện Công văn số 152/HĐTS-VP1 ngày 11-6-2021 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc tổ chức hậu an cư kiết hạ Phật lịch 2565 – Dương lịch 2021 trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương theo hình thức An cư tại chỗ.
  2. Thực hiện tốt nội dung quy định tại Công văn số 640/TGCP-PG ngày 30-5-2021 của Ban Tôn giáo Chính phủ: Tiếp tục quán triệt và hướng dẫn GHPGVN các cấp thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Chính phủ vàquy định của địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, không để phát sinh dịch bệnh tại các cơ sở Phật giáo cũng như các điểm sinh hoạt Phật giáo.
  3. Tiếp tục hướng dẫn, quán triệt các tăng, ni, Phật tử thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K + Vac – xin của Bộ Y tế và quy định về phòng, chống dịch Covid – 19 của các cấp chính quyền. Đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở tôn giáo phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc rà soát các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Sở Nội vụ đề nghị BTS GHPGVN tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn Tăng, Ni trong tinh thực hiện nghiêm túc các nội dung trên để góp phần ngăn chặn dịch Covid-19.

Theo tinh thần Công văn của TƯGH, Tăng Ni 6 trường hạ của Thái Bình sẽ thực hiện an cư tại chỗ trong mùa An cư kết hạ PL.2565 – DL.2021 (Tân Sửu)

Công văn trên do ông Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình ký, gửi tới BTS GHPVN tỉnh; UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo Công tác Tín ngưỡng, Tôn giáo và Công tác Nhân quyền tỉnh; UBND các huyện, thành phố; BTS GHPGVN các huyện, thành phố; Phòng Nội vụ huyện, thành phố; Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ tỉnh).

Cũng trong ngày 30-6, ông Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt UBND tỉnh ký Thông báo số 53/UBND-NC về việc chấp thuận thay đổi trụ BTS GHPGVN huyện Thái Thụy.

Theo đó, căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1231/TTr-SNV ngày 24/6/2021 về việc thay đổi trụ sở BTS GHPGVN huyện Thái Thụy;  Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý việc thay đổi Trụ sở của BTS GHPGVN huyện Thái Thụy từ chùa Phúc Lâm, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy tới điểm mới là chùa Phúc Linh (Trà Linh), xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy.
  2. Giao Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với BTS GHPGVN tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy và các cơ quan có liên quan Hướng dẫn BTS GHPGVN huyện Thái Thụy thực hiện các thủ tục thay đổi trên theo quy định.
Chùa Phúc Linh – là trụ sở mới của Ban Trị GHPGVN huyện Thái Thụy

Trước đó, BTS GHPGVN tỉnh Thái Bình đã có Thông báo về việc chấp thuận đề nghị của BTS GHPGVN huyện Thái Thụy về việc thay đổi trụ sở hành chính và trường hạ an cư tập trung của huyện Thái Thụy từ chùa Phúc Lâm về chùa Phúc Linh (Có địa chỉ như trên).

Nhuận Nguyện