Hoạt động phật sự / Thái Bình: BTS Phật giáo tỉnh thăm và chúc mừng Ban Tôn giáo tỉnh

Sáng nay 31 – 07, TT.Thích Thanh Hòa, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, BTS Phật giáo các huyện, thành phố đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, công chức, chuyên viên Ban Tôn giáo (sở Nội vụ) tỉnh nhân dịp kỷ niệm 65 năm truyền thống ngành Quản lý nhà nước (QLNN) về tôn giáo (02 – 08 – 1955 – 02 – 08 – 2020). Ông Nguyễn Văn Thạo, Quyền Trưởng Ban Tôn giáo (sở Nội vụ) tỉnh Thái Bình đại diện tiếp đoàn.

Chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh thăm và chúc mừng BTG tỉnh sáng nay 31 – 07

TT.Thích Thanh Hòa, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh đã thay mặt BTS Phật giáo tỉnh và toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cán bộ, công chức, chuyên viên Ban Tôn giáo tỉnh. Thượng tọa ghi nhận những đóng góp, giúp đỡ của quý Ban đối với sự hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói chung, Phật giáo nói riêng, góp phần vào sự đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo. Thượng tọa hy vọng với chức năng, nhiệm vụ của mình ban Tôn giáo (sở Nội vụ) sẽ tham mưu với các cơ quan, ban ngành, giúp đỡ các cấp Giáo hội, các Tăng Ni trụ trì trong việc quản  lý đất đai, tự viện, tổ chức các hoạt động của Giáo hội và các tự viện đúng với “Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo 2018”.

Chư tôn đức Thường trực BTS PG tỉnh, BTS Phật giáo thành phố và BTS Phật giáo huyện Vũ Thư tặng hoa chúc mừng Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

Đáp từ, ông Nguyễn Văn Thạo ghi nhận và cảm ơn những đóng góp hết sức ý nghĩa của chư Tăng Ni và tín đồ Phật tử đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Trong vai trò chức năng là cơ quan QLNN về tôn giáo sẽ tham mưu cho các cấp Giáo hội và chính quyền các cấp, tạo điều kiện để các hoạt động Phật sự của các cấp giáo hội nói chung, cá nhân các Tăng Ni và cơ sở tự viện nói chung được thuận lợi, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật hiện hành, thực hiện tốt “Luật Tín ngưỡng – Tôn giáo 2018”. Chư tôn đức và quý vị lãnh đạo Ban Tôn giáo cũng trao đổi về các hoạt động Phật sự – sinh hoạt tôn giáo theo tinh thần Công văn số: 173/HĐTS-VP của Ban Thường trực HĐTS trong tình hình Đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Tin, ảnh: Nhuận Nguyện