Thông Báo / Thượng tọa Thích Thanh Hòa đắc cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình

GNO – Chiều 30-5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thái Bình ban hành Nghị quyết số 160/N Q-UBBC công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quyết định công bố kết quả bầu cử và danh sách 62 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, Thượng tọa Thích Thanh Hòa đắc cử số phiếu cao, với trên 90% số phiếu bầu tại đơn vị bầu cử số 13 – huyện Vũ Thư.

Đây là nhiệm kỳ thứ 3 (liên tiếp) Thượng tọa được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trước đó, Thượng tọa có hai khóa tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Vũ Thư nhiệm kỳ 1999 – 2004 và 2004 – 2011.

Thượng tọa Thích Thanh Hòa là đại diện Phật giáo trúng cử HĐND tỉnh Thái Bình

Hiện nay, Thượng tọa đang là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Thái Bình, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Thái Bình, trụ trì chùa Phúc Minh (thôn An Để, xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư).Thượng tọa Thích Thanh Hòa, tên khai sinh là Nguyễn Quang Hòa, sinh ngày 15-10-1960 tại phường Hạ Long, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định.